JazzBridge 2013

 

Vi är väldigt ledsna att meddela att det blir inget JazzBridge 2013.
 

Festivalen har ju gått laget runt i Blekinges fem kommuner sedan 2008 och det
var dags att prova en fortsättning i ny kostym. Många olika alternativ diskuterades
och förhandlingar med en lämplig plats gjordes. Planerna gick tyvärr inte att slutföra.

 

Den fina gemenskapen, Blekinges jazzföreningar emellan, som uppstått i arbetet med festivalerna
vill vi gärna behålla. Så i väntan på en eventuell ny variant av Blekingsk jazzfestival arrangerar
Jazzföreningen Munthe i Karlshamn en JazzBridge-kväll den 26/10, på Östra Piren i Karlshamn.
Lokala/regionala grupper kommer att ge en lunchkonsert på stan samt spela i Deltat till mingel
före och mellan de två huvudkonserter som planeras.

 

Håll koll på Munthejazz för program och tider.

 

 

 www.jazzbridge.se   by FagerArt